Istorija

1984

IB BLUMENAUER je osnovan 1984. blizu Kasela. Sa fokusom na prodaju alata za mašine i rezervnih delova za proizvodnju i industrijsko procesovanj metala. Prodajna područija su bivša Jugoslavija, države istočnog evropskog bloka, Egipat i srednji arapski region.

1984

U maju 1984. učestvovali smo na našem prvom sajmu u Budimpešti.

1985

U Zagrebu smo učestvovali u 'BIAM-u' i 'Jesenjem Sajmu'.

Wie alles begann.

1986

U proleće počeli smo sa aktivnostima na Egipatskom tržištu kroz lokalnog predstavnika. Decembra 1986 preuzeli smo predstavništvo kompanije ZF Friedrichshafen AG za bivšu Jugoslaviju.

1987

Preseljenje sedišta kompanije u Frasdorf.

1988

Pripajanje prve agencije za bivšu Jugoslaviju, pratila je prezentacija na 'Sajam Tehnik' sajmu u Beogradu u maju 1988. Ovo se nastavilo sa ostalim sajmovima od 2007 do 2010.

Wie alles begann.

1999

Posle raspada Jugoslavije zbog dosta izmena u državnim firmama doveli smo novog predstavnika za Srbiju u tim.

2006

David Blumenauer se pridružuje menadžerskom timu i menja ime u IB BLUMENAUER KG. Preuzimanje prezentacije za kompaniju R + W Kupplungen iz Klingberga za zemlje Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora.

2008

Preuzimanje za prvu inostranu agenciju, kompaniju ADL Insulflex Canada za prodaju u južnoj Nemačkoj, kao i u Sloveniji, Hrvatskoj, BiH i Makedoniji. U 2014. naše područije je prošireno ina Srbiju i Crnu Goru.

Wie alles begann.

30+
years experience

2010

Naš prvi sajam se održao u EUROGUSS u Nurembergu. U proleće preuzeli smo predstavnika kompanije Heppenstall AG Switzerland i njene podružnice WOKO Magnete GmbH Duisburg za Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.

2013

U martu 2013. produžili smo naše prodajno područije i predstavili po prvi put preradu metala u Sofiji/Bugarska.  U jesen smo primili predstavnika kompanija EBU Umformtechnik i BILZ Vibrationstechnology AG.

2014

U januaru smo primili nove predstavnike u tim za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.

Wie alles begann.

2017

U maju smo primili novog predstavnika u naš tim za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

2018

Preuzimanje predstavnika kompanije SGF ( (Süddeutsche fabrika diskova Waldkraiburg) za Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju, Kosovo i Albaniju. Ove godine smo imali izložbu na BIAM u Hrvatskoj posle nekoliko godina.

2020

Novi izvođač radova za Srbiju.

Wie alles begann.